diagonismos

 

Ο Δήμος Λέρου προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΡΟΥ», με προϋπολογισμό 1.286.000,00 €, πλέον ΦΠΑ και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα (συμφερότερη)

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 18/07/2016 και ΩΡΑ 7:00π.μ
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ και ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 25/07/2016 και ΩΡΑ 15:00 μ.μ

 

Συνημμένα αρχεία:

Περίληψη (εδώ) και Διακήρυξη (εδώ) του Διαγωνισμού