Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου-ορκωτού Λογιστή

diagonismos

Διενέργεια Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένου-ορκωτού Λογιστή για την υποστήριξη τησ αποτελεσματικός λειτουργίας, του Προγράμματος GR06 «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων του ασύλου και της μετανάστευσης» του ΧΜ ΕΟΦ περιόδου 2009-2014. (pdf)