Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους στο ΚΥΤ Λέσβου, στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας και στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Image newsΠροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υπ' αριθμ.66/2016 (αριθμ.πρωτ. ΕΟΧ2/14040/24-10-2016) που αφορά προμήθεια ειδών επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους στο ΚΥΤ Λέσβου, στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας και στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (pdf)