• Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης

  Ανάπτυξη των Δυνατοτήτων Διαχείρισης των Εθνικών Συστημάτων Ασύλου και Μετανάστευσης

 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια

  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, Ενεργειακή Ασφάλεια

 • Κανονισμοί ΕΟΧ της περιόδου 2014-2021

  Κανονισμοί ΕΟΧ της περιόδου 2014-2021

 • Συμφωνία Χρηματοδότησης ΕΟΧ 2014 – 2021

  Συμφωνία Χρηματοδότησης ΕΟΧ 2014 – 2021

 

diagonismos hand

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ No GR 02.02
ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟY ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2009-2014 (ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014)
Πρόγραμμα: GR02-Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων
Παραδοτέο: «Αύξηση της γνώσης και της ευαισθητοποίησης σχετικά με την προστασία και διαχείριση υδατικών συστημάτων που παρουσιάζουν περιβαλλοντικά προβλήματα ή απώλεια
βιοποικιλότητας»
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:
ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ- ΕΖΕΣ: ΙΣΛΑΝΔΙΑ, ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ, ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΟΧ 2009-2014 (85%)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ (15%)
Η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Περιβαλλοντικών Δράσεων (Ε.Υ.Σ.ΠΕ.Δ.)
– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Ειδικό Γραμματέα Υδάτων ΥΠΕΚΑ, κ. Κωνσταντίνο Τριάντη
ΚΑΛΕΙ
Τους φορείς που εμπίπτουν στην παρακάτω κατηγορία Δυνητικών Φορέων Υλοποίησης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής (όπως περιγράφεται στο Άρθρο 4) για την υποβολή προτάσεων πράξεων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της
Προγραμματικής Περιοχής Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιων και Εσωτερικών Υδάτων του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014.

ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ


 


eysped-gr

eeares

weareallcitizens-gr

iom-oim logo

ydt
yphresia-prwths-ypodoxhs

ydeap logo

asylo logo

iky-logo

gsrt

solidarity logo


norwegianembassy