Διμερείς Σχέσεις
Για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε επιλεγμένους τομείς προτεραιότητας μεταξύ της Ισλανδίας, του Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Ελλάδας δημιουργήθηκε το Αποθεματικό Διμερών Σχέσεων. Η χρηματοδότηση του Αποθεματικού ανέρχεται σε €317.000 και προέρχεται αποκλειστικά από πόρους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ-ΕΟΧ). Στόχος του είναι να δημιουργήσει, μέσα από την υλοποίηση έργων με εταίρους από τις Δότριες Χώρες μια μακρόχρονη συνεργασία, έτσι ώστε κυρίως ιδρύματα και οργανισμοί μεταξύ των Δοτριών Χωρών και του Δικαιούχου κράτους να συνεχίσουν να συνεργάζονται και να μοιράζονται εμπειρίες.

Συνεργασίες
Τομέας Προτεραιότητας:           Ενέργεια
Τίτλος έργου   Ασφάλεια στον τομέα εξόρυξης πετρελαίου και καυσίμων στην ανοικτή θάλασσα
Φορέας Υλοποίησης   Υπουργείο Περιβάλλοντος και κλιματικής Αλλαγής
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Νορβηγική Αρχή για την ασφάλεια εξόρυξης πετρελαίου
     
Τομέας Προτεραιότητας:   Συνεργασία μεταξύ των νέων
Τίτλος έργου   Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση
Φορέας Υλοποίησης   Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων (ΜΚΟ)
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Ungt Entreprenorskap, Junior Achievement Enterprise (JAYE) Norway
     
Τομέας Προτεραιότητας:   Κοινωνική Ένταξη
Τίτλος έργου   Εντοπισμός βέλτιστων πρακτικών στο πλαίσιο του νορβηγικού μοντέλου κοινωνικής ένταξης
Φορέας Υλοποίησης   Διεύθυνση Κοινωνικής Ενσωμάτωσης & Προστασίας, Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Διεύθυνση Εργασίας και Πρόνοιας, Υπουργείο Παιδείας, Ισότητας και Κοινωνικής ένταξης Νορβηγίας
     
Τομέας Προτεραιότητας:   Χρηστή Διακυβέρνηση
Τίτλος έργου   Συνεργασία στη διαχείριση λιμένων
Φορέας Υλοποίησης   Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Λιμάνι του Όσλο/Λιμάνι του Μπέργκεν
     
Τομέας Προτεραιότητας:   Συνεργασία μεταξύ των νέων
Τίτλος έργου   Ενασχόληση των νέων με την πολιτική
Φορέας Υλοποίησης   Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Νορβηγικό Συμβούλιο παιδιών και νεολαίας
     
Τομέας Προτεραιότητας:   Ενέργεια
Τίτλος έργου   Ανάπτυξη της γεωθερμίας
Φορέας Υλοποίησης   Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Orkustofnun
     
Τομέας Προτεραιότητας:   Χρηστή Διακυβέρνηση
Τίτλος έργου   EU Presidency activity
Φορέας Υλοποίησης   Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ)
Εταίρος από Δότρια Χώρα   Fundamental Rights Agency