ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - GR03
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται δράσεις στην:

Κατηγορία 1 – Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε τοπικές «Κοινότητες».

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Γεωθερμικές αντλίες, ηλιοθερμικά συστήματα, και συστήματα βιομάζας για την κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων.
  • Χρήση ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά, μικρές ανεμογεννήτριες) για την παραγωγή και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις.
  • Χρήση ΑΠΕ για τροφοδοσία και φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Χρήση ΑΠΕ για τις ανάγκες ηλεκτρισμού μαρίνων, μικρών λιμανιών.
  • Συστήματα αποθήκευσης και διαχείρισης ενέργειας.

Κατηγορία 2 - Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ σε «Μικρό νησί»

Ενδεικτικά αναφέρονται:

  • Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από ΑΠΕ.
  • Χρήση ΑΠΕ για τροφοδοσία ηλεκτρισμού σε μαρίνες / μικρά λιμάνια και διεργασίες όπως π.χ. διαχείρισης υγρών αποβλήτων, μονάδες αφαλάτωσης.

Ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ σε κτίρια.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
http://eeares.cres.gr/index.htm
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ