ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Επείγουσες ανάγκες για την υποδοχή και την προβολή των νέων αφίξεων και για τη στέγαση ευπαθών ομάδων. Βοήθεια για εκούσιες επιστροφές - GR05
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γραφείο Χρηματοδοτικού Μηχανισμού
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται τρία (3) έργα που αφορούν:  

  • Στη δημιουργία ταμείου για τις ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε κέντρα υποδοχής.
  • Στην υποστήριξη οργανώσεων που βοηθούν μεταναστευτικό πληθυσμό σε αναζήτηση ασύλου στην Ελλάδα. Το συγκεκριμένο έργο συντονίζει ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης-Γραφείο Ελλάδας ως Διαχειριστής Φορέας και υλοποιείται από την:
  1. Κοινοπραξία Γιατροί του Κόσμου- Ελλάδα (αιτούσα ΜΚΟ)/ Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες, με τίτλο «Κέντρο Υποδοχής ευάλωτων αιτούντων άσυλο στο κέντρο της Αθήνας, δυναμικότητας 70 ατόμων.
  2. Κοινοπραξία Εταιρεία Κοινωνικής και Πολιτιστικής Στήριξης Παλιννοστούντων Ομογενών «ΝΟΣΤΟΣ» (αιτούσα ΜΚΟ)/ΑμΚΕ ΙΑΣΙΣ/ ΕΡΓΟΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ/ Εταιρεία για την Ανάπτυξη και Δημιουργική Απασχόληση Παιδιών, με τίτλο «Δομή Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο‐ ΜΕΛΛΟΝ.
  3. Κοινοπραξία PRAKSIS (Προγράμματα Ανάπτυξης, Κοινωνικής Στήριξης και Ιατρικής Συνεργασίας) (αιτούσα ΜΚΟ)/ Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, με τίτλο «ΣΤΕΓΗ PLUS (+).
  • Στην ενίσχυση των δυνατοτήτων της ελληνικής διοίκησης στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης του τομέα ασύλου με την συμμετοχή της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες (UNHCR).
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
http://eeagrants-iomathens-soam.gr
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ