ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και μετανάστευσης - GR06
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξεως και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετανάστευσης (UDI) της Νορβηγίας.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος υλοποιούνται τρία (3) προκαθορισμένα έργα (pre-definedprojects):

  • Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Πρώτου Κέντρου Υποδοχής στο φυλάκιο Έβρου με φορέα υλοποίησης την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
  • Βοήθεια στην υπηρεσία ασύλου με φορέα υλοποίησης την Υπηρεσία Ασύλου.
  • Προσωρινή φιλοξενία και φροντίδα για μη συνοδευμένους ανηλίκους με φορέα υλοποίησης την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ