ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ακαδημαϊκή Έρευνα - GR07
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας - Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος ενισχύονται ερευνητικά έργα στις θεματικές περιοχές:

  • Τοπικές και περιφερειακές πρωτοβουλίες για τη μείωση των εθνικών ανισοτήτων και την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.
  • Προώθηση της ισότητας των δύο φύλων και της ισορροπίας επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
  • Προώθηση της διαφορετικότητας στον πολιτισμό και την τέχνη στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτισμικής Κληρονομιάς
ΙΣΤΟΤΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
http://www.gsrt.gr/EOX
ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ