Δημοσίευση άρθρου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις Στόχος: Ισότητα» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-14, Πρόγραμμα GR07 « Ακαδημαϊκή Έρευνα»

gynaikeia epixeirhmatikothtaΔημοσίευση άρθρου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις Στόχος: Ισότητα» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-14, Πρόγραμμα GR07 « Ακαδημαϊκή Έρευνα» (pdf)

Προκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ειδών επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους στο ΚΥΤ Λέσβου, στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας και στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Image newsΠροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υπ' αριθμ.66/2016 (αριθμ.πρωτ. ΕΟΧ2/14040/24-10-2016) που αφορά προμήθεια ειδών επίπλωσης και αναλωσίμων για φιλοξενούμενους στο ΚΥΤ Λέσβου, στο ΚΥΤ Φυλακίου Ορεστιάδας και στην Κεντρική Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης (pdf)

Προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης δημοσιότητας και ημερίδας εργασίας

Image newsΠροκήρυξη Συνοπτικού διαγωνισμού υπ' αριθμ.69/2016 (αριθμ.πρωτ. ΕΟΧ2/14042/24-10-2016) που αφορά παροχή υπηρεσιών για (υποέργο 1) την διοργάνωση μιας εκδήλωσης δημοσιότητας για την προβολή του έργου "Χρηματοδότηση του Κόστους Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στο Φυλάκιο Έβρου και (υποέργο 2) τη διογράνωση μιας ημερίδας εργασίας για την προβολή του έργου "Χρηματοδότηση του Κόστους Λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης Λέσβου.

Δείτε εδώ (pdf)