Διήμερο σεμινάριο με θέμα «Καταγραφή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του Νορβηγικού Μοντέλου Κοινωνικής Ένταξης»

norvigiko montelo koinonikis entaxis

 

Διήμερο σεμινάριο με αντικείμενο την παρουσίαση του νορβηγικού κοινωνικού μοντέλου πραγματοποιήθηκε στο Όσλο (8-9 Ιουνίου), στο πλαίσιο του Έργου του Ταμείου Διμερών Σχέσεων με τίτλο «Καταγραφή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του Νορβηγικού Μοντέλου Κοινωνικής Ένταξης».

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε στο Νορβηγικό Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, παρουσιάσθηκε το νορβηγικό πολιτικό και διοικητικό σύστημα, οι μεταρρυθμίσεις που έγιναν  την περίοδο 2000-2016, οι αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδιών και Ισότητας, καθώς και η Κοινωνική Επιχειρηματικότητα. Κατόπιν, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη σε υποκατάστημα του μεγαλύτερου Οργανισμού της χώρας NAV προκειμένου να παρουσιαστούν οι αρμοδιότητές του και το σύστημα οργάνωσης.

Τη δεύτερη μέρα του σεμιναρίου, που πραγματοποιήθηκε στο ερευνητικό ινστιτούτο FAFO,  έγιναν εισηγήσεις από ερευνητές για το σκανδιναβικό μοντέλο, το νορβηγικό κράτος πρόνοιας και την αγορά εργασίας, το νορβηγικό καθεστώς μαθητείας, καθώς και τους μηχανισμούς παρακολούθησης της κοινωνικής προόδου και αξιολόγησης της δημόσιας πολιτικής.

Στο σεμινάριο το Υπουργείο μας εκπροσωπήθηκε από τριμελή αντιπροσωπεία υπαλλήλων των Διευθύνσεων Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής, Προστασίας της Οικογένειας και Ασφάλισης του  ΟΑΕΔ, του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Επισημαίνεται ότι βασικοί στόχοι του Έργου «Καταγραφή καλών πρακτικών στο πλαίσιο του Νορβηγικού Μοντέλου Κοινωνικής Ένταξης», αποτελούν η μελέτη του θεσμικού πλαισίου, οι πολιτικές και οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί του Νορβηγικού μοντέλου κοινωνικής ένταξης. Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου είναι η  Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 35.000 ευρώ και η χρηματοδότησή του  καλύπτεται  κατά 100% από πόρους  του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου  2007-14 (EEAGrants), στους οποίους συμβάλλουν  η Νορβηγία , η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.