Πραγματοποιήθηκε στις 29 -30/8 στα Χανιά της Κρήτης το διεθνές συνέδριο “Επιχειρηματικότητα εν καιρώ κρίσης-Entrepreneurship in Turbulent Times” στα πλαίσια της πράξης Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις-Στόχος: Ισότητα (με κωδικό 3864), εντάσσεται στο πρόγραμμα Διαφορετικότητα, Ανισότητα και Κοινωνική Ενσωμάτωσηπου συγχρηματοδοτείται από το χρηματοδοτικό μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου-ΕΟΧ. Διοργανωτές του συνεδρίου ήταν το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Κέντρο Στήριξης της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Γυναικών – ΕΡΓΑΝΗ.