Δημοσίευση άρθρου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις Στόχος: Ισότητα» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-14, Πρόγραμμα GR07 « Ακαδημαϊκή Έρευνα»

gynaikeia epixeirhmatikothtaΔημοσίευση άρθρου στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου με τίτλο «Γ.Ε.Ν.Ε.Σ.Ι: Γυναικεία Επιχειρηματικότητα-Νέες Επιχειρήσεις Στόχος: Ισότητα» που συγχρηματοδοτείται από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΕΟΧ 2009-14, Πρόγραμμα GR07 « Ακαδημαϊκή Έρευνα» (pdf)